Frankston Railway Station

 
Frankston Railway Station by Andrew Culverston