CPH36, Wollongong, NSW

 
CPH36, Wollongong, NSW by dunedoo