The Frecciabianca or White Arrow

 
The Frecciabianca or White Arrow by Gary2012 -