XPT departs Maitland

 
XPT departs Maitland by David Kimpton