C502-C501 5MC1 @ Glenroy

 
C502-C501 5MC1 @ Glenroy by LOCOPOWER