Carrington by night

 
Carrington by night by David Kimpton