Frankston Railway Station staff, 1926

 
Frankston Railway Station staff, 1926 by Frankston City Libraries