Tangara at Wolli Creek

 
Tangara at Wolli Creek by Thomas