K160 ready to run around at Maldon

 
K160 ready to run around at Maldon by Corey Gibson